مهندس رضا روشن پور عضو شورای راهبردی و‌ مسئول کمیته ورزش و جوانان جبهه سوم انقلاب اسلامی شد

مهندس رضا روشن پور عضو شورای راهبردی و‌ مسئول کمیته ورزش و جوانان جبهه سوم انقلاب اسلامی شد

طی حکمی از سوی دکتر احمد عامری دبیر جبهه سوم انقلاب اسلامی استان خوزستان ، مهندس رضا روشن پور به عنوان عضو شورای راهبردی و مسئول کمیته ورزش و جوانان جبهه سوم انقلاب اسلامی استان خوزستان منصوب شد.؛