اخبار

مسافران از ازدحام در فرودگاه اهواز برای تست کرونا خودداری کنند
رییس مرکز بهداشت شرق اهواز:

مسافران از ازدحام در فرودگاه اهواز برای تست کرونا خودداری کنند

رییس مرکز بهداشت شرق اهواز ضمن توصیه به مسافران برای خودداری از ازدحام در فرودگاه اهواز برای انجام تست کرونا گفت:مسافران ۲۴ ساعت قبل از پرواز برای انجام تست کرونا به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

فیلم