آبگرفتگی اهواز با چاشنی کرونا

آبگرفتگی اهواز با چاشنی کرونا

آبگرفتگی در برخی مناطق و منازل اهواز با گذشت چندین ساعت از پایان بارندگی در حالی ادامه دارد، که این شهر در شرایط قرمز کرونا، هفته دوم قرنطینه را از سرمی‌گذراند.

رییس هیات شمشیربازی خوزستان انتخاب شد
روشن پور رئیس هیئت شمشیر بازی شد

رییس هیات شمشیربازی خوزستان انتخاب شد

مجمع انتخاب رییس هیات شمشیربازی خوزستان صبح روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹ برگزار و در پایان رضا روشن پور به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

اخبار

آبگرفتگی اهواز با چاشنی کرونا

آبگرفتگی اهواز با چاشنی کرونا

آبگرفتگی در برخی مناطق و منازل اهواز با گذشت چندین ساعت از پایان بارندگی در حالی ادامه دارد، که این شهر در شرایط قرمز کرونا، هفته دوم قرنطینه را از سرمی‌گذراند.
رییس هیات شمشیربازی خوزستان انتخاب شد
روشن پور رئیس هیئت شمشیر بازی شد

رییس هیات شمشیربازی خوزستان انتخاب شد

مجمع انتخاب رییس هیات شمشیربازی خوزستان صبح روز پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹ برگزار و در پایان رضا روشن پور به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.
چگونه تخلفات بهداشتی را گزارش دهیم؟

چگونه تخلفات بهداشتی را گزارش دهیم؟

همه مردم باید ناظر باشند و برای بهداشت تلاش کنند، تصریح کرد: متاسفانه این ظرفیت‌های خوب برای مردم شناخته نشده است، یا باور نمی‌کنند یا از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند.

فیلم