اخبار

خیز مجدد کرونا در خوزستان

خیز مجدد کرونا در خوزستان

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از خیز مجدد کرونا در خوزستان خبر داد و گفت: موارد بیماری نسبت به هفته قبل حدود ۱۰ تا ۱۹ درصد افزایش یافته است.
اعتبار ۶ میلیاردی برای پرداخت خسارت به دامداران خوزستانی

اعتبار ۶ میلیاردی برای پرداخت خسارت به دامداران خوزستانی

تقریبا بیش از ۱۰۰ دام سنگین و ۳۰۰ راس دام سبک در خوزستان از بین رفته اند که به این منظور قرار شد ۶ میلیارد تومان در اختیار استانداری قرار دهیم که به عنوان خسارت به دامداران پرداخت شود تا بتوانند جبران کنند و به وضعیت سابق برگردند.

ورزشی